Segundo

SUSANA PEDRÓS

Tutora del Aula de 2º de Primaria

Diplomada en magisteri, mestra de Valencià i B2 en Anglés.