UKE RÀDIO

En l’APS Uke-Ràdio proposem que la música siga l’eix vertebrador del projecte, que done cabuda a conèixer cultures diferents i potencie l’ús de les llengües cooficials amb el folklore tradicional valencià.
Volem realitzar un programa de ràdio on es parle de música i de la cultura que envolta a aquesta, on cada xiquet/a puga investigar sobre les seues inquietuds culturals i expressar-ho en aquest format radiofònic tan atractiu per a ells.

Ací pots accedir als nostres podcasts: